Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto periodika

periodiniai leidiniai, leisti 1919–1939, skirti krašto gyventojams.

Klapėdos krãšto periòdika, periodiniai leidiniai, leisti 1919–1939, skirti krašto gyventojams. Prie Klaipėdos krašto periodikos priskiriami ir anksčiau įsteigti laikraščiai bei savaitraščiai, ėję po 1919 VI 28. Klaipėdoje 1849 įsteigtas laikraštis „Memeler Dampfboot“ [Klaipėdos garlaivis] leistas net iki 1944. Nuo 1878 iki 1939 ėjo lietuviškas žinių laikraštis gotišku šriftu „Lietuviška ceitunga“ su daugybe priedų; nuo 1881 iki 1939 – religinis savaitraštis lietuvių ir vokiečių kalbomis „Pakajaus paslas“. Tilžėje 1904 pradėjo eiti evangelikų liuteronų savaitraštis „Pagalba“, kuris paskui iki 1939 leistas kaip žurnalas Priekulėje, Klaipėdoje, Tauragėje. 1909 Tilžėje pasirodė tautinės krypties laikraštis „Birutė“, 1915–1920 leistas Klaipėdoje, „Prūsų lietuvių susivienijimas 1920–1923 Klaipėdoje leido savo dienraštį „Prūsų lietuvių balsas“, kuris iki tol ėjo Tilžėje. 1924 šį leidinį pakeitė laikraštis „Lietuvos keleivis“. Iki 1939 jį leido Klaipėdos krašto lietuvininkų susivienijimas. Įvairiu laiku ėjo ir daugybė šio leidinio priedų. 1920–1921 leistas Klaipėdos krašto lietuvių organizacijoms atstovaujančios Tautos tarybos laikraštis lietuvių ir vokiečių kalbomis „Tarybos žinios“, 1920–1939 – informacinis laikraštis „Klaipėdos krašto valdžios žinios“, 1920–1921 – jaunimo laikraštis Darželis, kurį pakeitė 1921–1922 ėjęs mėnesinis laikraštis „Kibirkštis“, 1921–1922 – leidinys „Laukininkystės laiškas Nemuno šalies“, 1921–1937 – informacinis laikraštis „Klaipėdos krašto statistikos žinios“. Šilutėje 1921–1933 ėjo dienraštis vokiečių kalba „Memelländische Rundschau“ [Klaipėdos krašto apžvalga], o 1922–1923 Klaipėdoje – savaitraštis „Memeler Landeszeitung“ [Klaipėdos krašto laikraštis]. 1923 Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos, pasirodė nemaža naujų laikraščių ir savaitraščių, tačiau dauguma jų ėjo labai trumpai. Tuos leidinius finansavo Lietuva siekdama konkrečių tikslų. 1924 leistas Klaipėdos krašto šaulių laikraštis „Klaipėdos sargas“, 1924–1925 – dvisavaitinis laikraštis „Pajūrio sargas“, 1924–1926 – dienraštis „Klaipėdos žinios“, 1924–1934 (su pertraukomis) – „Klaipėdos krašto amato laikraštis“, 1925–1926 – mėnraštis „Valstybinis valdininkas“, 1925–1929 – evangelikų žurnalas „Laikas“, 1926 – savaitraštis „Klaipėdos krašto žodis“, 1926–1927 – Klaipėdos krašto šaulių laikraštis „Klaipėdos garsas“. 1926–1935 Klaipėdoje ėjo evangelikų laikraštis „Ziono balsas“, 1928–1936 – „Klaipėdos krašto maudyklių laikraštis“, 1931–1939 – laikraštis Lietuvos vokiečiams „Vokiečių žinios Lietuvoje“, 1931–1932 – literatūrinis laikraštis „Baltijos aidas“, 1931–1939 – savaitraštis „Darbininkų balsas“, 1932 – laikraštis „Klaipėdos krašto laikraštis“ ir „Mažoji Lietuva“, savaitraštis „Klaipėdiškis“. Kai kurie iš šių leidinių ėjo ir vokiečių kalba. Palangoje 1931–1935 ėjo kurortinis laikraštis Palangos pajūris, 1931–1933 – iliustruoti žurnalai Pliažas, Lietuvos pliažas, Palangos pliažas, Baltijos pliažas, 1933 – laikraštis Palanga, 1935–1937 – informaciniai žurnalai „Mūsų pajūris“ ir „Pajūris“. Klaipėdoje 1933 leistas savaitraštis „Savaitė“, 1935–1939 – evangelikų laikraštis „Lietuvos evangelikų kelias“, 1935–1939 – mėnesinis žurnalas „Jūra“ ir dienraštis „Vakarai“ su priedu „Vaikų vakarai“, 1936–1939 – žurnalai „Prekyba“ bei „Prekyba ir pramonė“. Ne ilgiau ėjo ir daugelis laikraščių vokiečių kalba, įsteigta po 1923 ir skirtų Klaipėdos krašto žmonėms. 1924–1925 Klaipėdoje leistas laikraštis „Memel-Zeitung“ [Klaipėdos laikraštis], 1924–1927 – laikraštis „Arbeiter-Zeitung“ [Darbininkų laikraštis], 1925–1929 – dienraštis Litauische Rundschau [Lietuvos apžvalga], 1926 – laikraštis „Die Memelwarte“ [Klaipėdos sargas], 1926–1927 – laikraštis „Memeler Morgenstimme“ [Klaipėdos rytinis balsas], 1927 – dienraštis „Morgen-Kurrier“ [Rytinis pasiuntinys], 1927–1933 – dienraštis „Memeler Allgemeine Zeitung“ [Klaipėdos visuotinis laikr.], 1933–1934 – dienraštis „Memeler Neueste Nachrichten“ [Naujausios Klaipėdos žinios]. 1934–1939 vienas po kito ėjo dienraščiai „Ostsee-Beobachter“ [Baltijos jūros apžvalgininkas], „Memeler Beobachter“ [Klaipėdos apžvalgininkas], „Baltischer Beobachter“ [Baltijos apžvalgininkas]. 1933 leistas iliustruotas savaitraštis jidiš kalba „Memeler Idiše Nais“ [Klaipėdos žydų naujienos]. 1923–1939 Klaipėdoje ėjo ir daugiau (daugiausia trumpaamžių) įvairių politinių partijų bei organizacijų leidinių, taip pat atskiroms skaitytojų grupėms bei įvairių profesijų ir veiklos sričių žmonėms skirtų periodinių leidinių.

Dar skaitykite Klaipėdos periodika.

Vytas Urbonas

Iliustracija: Klaipėdos krašto laikraštis lietuvių kalba – „Pajūrio sargas“, 1924

Iliustracija: Klaipėdos krašto laikraštis lietuvių kalba – „Pakajaus paslas“, 1931

Iliustracija: Klaipėdos krašto laikraštis vokiečių kalba –„Memeler Dampfboot“, 2001

Iliustracija: Klaipėdos krašto laikraštis vokiečių kalba – „Memel Zeitung“, 1924

Iliustracija: Klaipėdos krašto laikraštis vokiečių kalba –„Memeler Allgemeine Zeitung“, 1928