Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Birutė“

laikraštis, ėjęs 1909–1913 Tilžėje ir 1920 Klaipėdoje.

„Birùtė“ („Byrute“), laikraštis, ėjęs 1909 IX 15–1913 IX pabaigoje Tilžėje, 1920 – Klaipėdoje. Laikraštį, leidžiamą lietuvių naudai (anot metrikos) leido ir redagavo Jonas Vanagaitis. Spausdino straipsnius apie Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, lietuvybės išsaugojimą, informavo apie „Birutės“ draugijos veiklą, lietuvių laikraščius, naujas knygas. Daugelį straipsnių rašė pats J. Vanagaitis. Spausdino O. Mauderodės spaustuvė. Birutė ėjo kartą per 6 savaites, nuo 1911 X 13 – savaitraštis. Iš pradžių spausdintas gotišku ir lotynišku šriftu, o nuo 1910 nr. 2 visas laikraštis – lotyniškomis raidėmis. Leidinys platintas ne tik Mažojoje Lietuvoje, bet ir Didžiojoje Lietuvoje bei JAV.

ŽE