Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memellandische Rundschau“

„Klaipėdos krašto apžvalga“, dienraštis, ėjęs Šilutėje.

„Memelländische Rundschau“ [„Klaipėdos krašto apžvalga“], dienraštis, ėjęs nuo 1921 Šilutėje. 1923 vasarį kurį laiką dėl lėšų stokos buvo sustojęs. Redagavo dr. Carlas Zimmeris ir Emilis Kutrus, 1926 redaktorius Schnellis, o 1933 – Martynas Preikšas. Leistas dvisavaitinis priedas Der Familienfreund [Šeimos draugas].

LE

Iliustracija: Dienraščio „Memelländische Rundschau“ antraštė, 1932 XI 10, Nr. 213 / Iš knygos „Šilutės spaustuvės“, 2001