Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvos evangelikų kelias“

evangelikų laikraštis.

„Lietuvõs evangèlikų kẽlias“, evangelikų laikraštis, ėjęs 1935–1938 Klaipėdoje gotikiniu ir 1939–1940 Kaune lotynišku šriftu. Leido Lietuvių evangelikų susivienijimo bažnytinis komitetas, nuo 1939 – Lietuvos evangelikų sąjunga. 1–2 kartus per savaitę ėjęs laikraštis informavo apie Lietuvos evangelikų bendruomenės gyvenimą ir veiklą, spausdino rašinius religijos, švietimo, auklėjimo, kultūros klausimais. Redaktorius Petras Dagys. Aktyviai bendradarbiavo P. Jašinskas, A. Šernas, F. Tumosas, M. Zablockas. Spausdino spaustuvė Lituania Klaipėdoje, nuo 1939 – Vilniaus spaustuvė Kaune.

Vytas Urbonas

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvos evangelikų kelias“ antraštė, 1936