Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memeler Morgenstimme“

„Klaipėdos ryto balsas“, nepriklausomos minties, lietuviškos pakraipos laikraštis.

„Memeler Morgenstimme“ [„Klaipėdos ryto balsas“], nepriklausomos minties, lietuviškos pakraipos laikraštis, Ėjo 1926–1927 Klaipėdoje, iš pradžių kas savaitę, vėliau – du kartus per savaitę. Redaktorius Rudolfas Valsonokas. Leido Die Presse [Spauda] bendrovė.

LE