Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Klaipėdos krašto maudyklių laikraštis“

informacinis leidinys, ėjęs 1928–1936 Klaipėdoje.

„Klapėdos krãšto maudỹklių lakraštis“, informacinis leidinys, ėjęs 1928–1936 Klaipėdoje. Pateikdavo maudyklių valdybos vasarotojų sąrašus. Leido P. V. Sieberto Memeler Dampfboot akcinė bendrovė Klaipėdoje. Dalis teksto spausdinta gotišku šriftu.

Vytas Urbonas