Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Klaipėdos krašto laikraštis“

klaipėdiškių reikalų gynimo organas, leistas 1932 Klaipėdoje.

„Klapėdos krãšto lakraštis“, klaipėdiškių reikalų gynimo organas, leistas 1932 Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių kalbomis gotišku šriftu. Ėjo dukart per savaitę. Nr. 1 išleistas 1932 IV 9. Rašė apie lietuvių padėtį, žvejų problemas, lietuvių kalbos situaciją. Leido ir redagavo J. Brožaitis, spausdino Ryto spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 10 numerių.

ŽE