Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prekyba“

mėnesinis prekybos ir pramonės žurnalas, ėjęs 1936 ir 1938–1939 Klaipėdoje.

„Prekýba“, mėnesinis prekybos ir pramonės žurnalas, ėjęs 1936 ir 1938–1939 Klaipėdoje. Iš pradžių leido Privataus ūkio kultūros draugija, Ūkio spaudos bendrovė, nuo 1938 – Ekonomistų grupė. Dalis teksto spausdinta vokiečių kalba. Skelbė publikacijas Klaipėdos krašto ir Lietuvos pramonės raidos, prekybos politikos, prekybos plėtros ir kitais klausimais. Redaktorius M. Budriūnas, J. Gasiūnas, Gediminas Galvanauskas, A. Pakalniškis, J. Povilaitis, M. K. Sipavičius. Klaipėdoje spausdino „Rytas“ Išleisti 26 numeriai. Turėjo priedą Prekybos biuletenis.

Vytas Urbonas