Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Klaipėdos žinios“

politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1936 Klaipėdoje.

„Klapėdos žnios“, politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1936 Klaipėdoje. Leido akcinė Bendrovė „Rytas“. Laikraštis informavo apie svarbiausius Klaipėdos krašto ir pasaulio įvykius, svarstė krašto ekonomikos ir kultūros klausimus, nušvietė politines aktualijas. Bendradarbiavo V. Bičiūnas, A. Jakštas, J. Jablonskis, F. Kirša, Lazdynų Pelėda, V. K. Raškauskas, J. Urbšys, Vydūnas. Redagavo A. Dėdelė, V. Gailius, H. Jakužaitis, J. Pajaujis, J. Pronckus, B. Sruoga, J. Šaulys ir kiti. 1936 VII 3 išėjo paskutinis (678) numeris. Po to leidinys susijungė su „Lietuvos keleiviu“, išleido priedų.

ŽE

Iliustracija: Politikos, ekonomikos ir kultūros dienraščio „Klaipėdos žinios“ antraštė, 1926