Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Vakarai“

dienraštis, ėjęs 1936–1939 Klaipėdoje.

„Vakara“, dienraštis, ėjęs 1936–1939 Klaipėdoje. Leido akcinė bendrovė „Rytas“. Rašė apie Klaipėdos krašto įvykius, spausdino žinias iš Žemaitijos, Aukštaitijos, visos Lietuvos, apie pasaulio įvykius, nagrinėjo ekonominius, socialinius, kultūros ir kitus klausimus. Bendradarbiavo A. Ašmontas, J. Gintautas, J. Greičius, V. Miciukevičius, A. Paškevičius, J. Šaltenis, J. Vilkaitis, J. Zanaitis ir kiti. Redaktorius Ernestas Galvanauskas, J. Kalakauskas, Juozas Pronskus, Vincas Rastenis, A. Srugys, Ignas Šeinius-Jurkūnas, T. Šliažas. Išėjo 979 numeriai. Leido priedus „Ryto“ „Vakarai“ naktį, „Vaikų vakarai“.

ŽE

Iliustracija: Laikraščio „Vakarai“ antraštė, 1939 kovo 21, Nr. 20