Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos periodika

Klaipėdoje leisti periodiniai leidiniai.

Klapėdos periòdika. Pirmuoju miesto laikraščiu laikytinas 1817–1854 ėjęs leidinys vokiečių kalba „Memelsches Wochenblatt“ [Klaipėdos savaitraštis]. 1849 įsteigtas laikraštis „Memeler Dampfboot“ [Klaipėdos garlaivis], leistas net iki 1944 (vėliau atgaivintas išeivijoje). Klaipėdoje 1849 išėjo pirmas lietuviškas laikraštis „Lietuvininkų prietelis“ (Lietuwininku Prietelis). 1909 pasirodė Mažosios Lietuvos lietuviškas pirmas dienraštis „Dienos laps“ (leistas iki 1910), o 1911 – politinis laikraštis „Apžvalga“ (vėliau iki 1914 ėjęs Tilžėje). 1923 Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos, pasirodė keletas naujų miesto laikraščių ir savaitraščių: 1924–1936 ėjo kultūros, ekonomikos ir politikos dienraštis „Klaipėdos žinios“, 1924–1925 – dvisavaitis laikraštis „Pajūrio sargas“, 1926–1927 – visuomenės, politikos, ekonomikos ir literatūros laikraštis „Klaipėdos garsas“, 1932 – savaitraštis „Klaipėdiškis“. Nemažai laikraščių leista vokiečių kalba: 1924–1925 – laikraštis „Memel-Zeitung“ [Klaipėdos laikraštis], 1926 – laikraštis Die „Memelwarte“ [Klaipėdos sargas], 1926–1927 – laikraštis „Memeler Morgenstimme“ [Klaipėdos rytinis balsas], 1927 – dienraštis „Morgenkurier“ [Rytinis pasiuntinys], 1927–1933 – dienraštis „Memeler Allgemeine Zeitung“ [Klaipėdos visuotinis laikraštis], 1933–1934 – dienraštis Memeler Neueste Nachrichten [Klaipėdos naujosios žinios]. 1933 leistas iliustruotas savaitraštis jidiš kalba „Memeler Idiše Nais“ [Klaipėdos žydų naujienos]. Miesto visuomenės, kultūros bei politikos gyvenimo klausimai nagrinėti ir visam Klaipėdos kraštui skirtuose periodiniuose leidiniuose (dar skaitykite Klaipėdos krašto periodika). Po Antrojo pasaulinio karo pradėjo eiti laikraštis Tarybinė Klaipėda („Klaipėda“). 1990 trumpai ėjo Lietuvos sąjūdžio savaitraštis „Klaipėdos keleivis“.

Vytas Urbonas