Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mažoji Lietuva“

politikos žurnalas.

„Mažóji Lietuvá“, politikos žurnalas, „Mažosios Lietuvos reikalams pašvęstas Veikėjų draugijos leidžiamas laikraštis“, išleistas 1932 rugpjūtį Klaipėdoje. Įžanginiame straipsnyje aiškintos Mažosios Lietuvos, Prūsų Lietuvos, Klaipėdos krašto ir kitos sąvokos. Žurnale rašyta apie svarbius Mažosios Lietuvos įvykius, daug dėmesio skirta Klaipėdos krašto seimelio rinkimams, nuogąstauta dėl šio krašto ateities, bandyta atskleisti jo savitumą ir Didžiosios Lietuvos įtaką, pasakota apie tautiškas šventes ant Rambyno kalno ir Juodkrantėje, apžvelgta lietuvių spauda. Redaktorius ir apipavidalintojas Adomas Brakas. Išleistas tik vienas 24 puslapių numeris. Spausdino „Lituania“ spaustuvė.

Vytas Urbonas

Iliustracija: Žurnalo „Mažoji Lietuva“ viršelis 1932, nr. 1