Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pajūrio sargas“

Klaipėdos krašto lietuvių laikraštis.

„Pajrio sárgas“, nepriklausomas Klaipėdos krašto lietuvių laikraštis, ėjęs 1924–1925 Klaipėdoje kas 2 savaites. Leido Sargo bendrovė. Spausdintas gotikinėmis raidėmis. Tiražas 3000–5000 egz. (1924). Redaktoriai: Hermanas Jokūbas Jokužaitis, Jurgis Arnašius. Išėjo 10 numerių.

Vytas Urbonas