Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvos keleivis“

„Lietuvos keleivis“, Klaipėdos krašto lietuviškas laikraštis, ėjęs 1924–1939 Klaipėdoje.

„Lietuvõs kelevis“, Klaipėdos krašto lietuviškas laikraštis, leistas 1924–1939 Klaipėdoje gotišku, dalis teksto lotynišku šriftu. Pradėjo eiti 1924 I 1 vietoj „Prūsų lietuvių balso“. Leido Ryto, Sargo bendrovės, Lietuvių susivienijimas Klaipėdos krašte. Ėjo triskart per savaitę, nuo 1927 dienraštis. Rašė apie Klaipėdos krašto problemas, nagrinėjo Lietuvos ekonomikos ir politikos klausimus, skelbė užsieno naujienas, pritarė tuometinės Lietuvos valdžios (buvo jos finansuojamos) politikai, svarstė lietuvybės problemas. Lietuvos keleivį organizavo ir trumpai redagavo Jurgis Šaulys, kurį pakeitė Mikelis Kiošis. Šiam mirus, 1927–1929 dirbo Mikas Otonas Gudaitis, 1929–1932 ir 1934–1938 Jurgis Tramišius, 1932–1934 Jonas Grigolaitis, 1938–1939 Ansas Lymantas. Atsakomuoju sekretoriumi pasirašinėjo Jonas Linkys. Redakcijoje dirbo Linkys, Jurgis Strangalys, Jonas Vaidelys, Antanas Dėdelė, Vincas Gvazdinskas, Pulgis Andriušis, Juozas Pronskus, Berta Birškutė, Pranas Srugys, Brūvelaitytė, Gvildys, kiti. Spausdino akcinė bendrovė Rytas Klaipėdoje. Turėjo priedus: Gaspadoriškas skyrius, „Kaimynas“, Kalba ir kraštas, Klaipėdos krašto ūkininkas, „Laukininkų patarėjas“, Lietuvos Keleivio priedas, Mažosios Lietuvos jaunimas, Moterų priedas, Mūsų jaunimas, „Santara“, Šventoji diena, Ūkininko patarėjas. Nuo 1926 VII 3 Lietuvos keleivis sujungtas su „Klaipėdos žiniomis“.

ŽE

LE

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvos keleivis“ antraštė, 1935, nr. 71

Iliustracija: Laikraščio „Lietuvos keleivis“ antraštė, 1938, nr. 186