Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviška ceitunga“

„Lietuwiszka Ceitunga“, seniausias lietuviškų Klaipėdos krašto žinių laikraštis, leistas nuo 1877 XII 4 Klaipėdoje.

„Lietùviška céitunga“, „Lietuwiszka Ceitunga“, seniausias lietuviškų Klaipėdos krašto žinių laikraštis, leistas nuo 1877 XII 4 Klaipėdoje gotišku šriftu. Redaktorius Martynas Šernius laikraštį leido kartu su Heinrichu Holzu, su kuriuo 1879–1994 turėjo spaustuvę Klaipėdoje. Rašė apie Klaipėdos krašto įvykius, spausdino žinias iš Didžiosios Lietuvos, Vokietijos ir kitų šalių, skelbė straipsnių apie Lietuvos praeitį, tradicijas, kalbą. Lietuviškoje ceitungoje rašė Georgas Sauerweinas, nuo 1881 J. A. Vištelis-Višteliauskas, 1882 dr. Jonas Basanavičius, Jonas Šliūpas. Išspausdino A. Baranausko ir kunigo A. Barkausko eilėraščių. Lietuviška ceitunga buvo pirmasis Mažosios Lietuvos laikraštis, bandęs įvesti skiltis ir Didžiosios Lietuvos bendradarbiams. Jų dėka laikraštyje prasiveržė ir lietuviška patriotinė dvasia. Daliai skaitytojų naujieji bendradarbiai pasirodė svetimi, jie prašė redakcijos liautis žemaitiškai zaunyti. 1883 pasirodžius „Aušrai“ (kurios pirmojo numerio leidybą 150 markių auka parėmė ir Lietuviškos ceitungos redaktorius M. Šernius), Lietuviška ceitunga atsisakė patriotiškai tautiškų straipsnių, apsiribojo informaciniais bei religiniais straipsniais. Bendradarbiavo Martynas Keturakaitis, J. Kikilius, E. Radžiūnas, M. Doblys, Kristupas Lokys, Kristupas Voska ir kiti. Po 1883 pateko į vokiečių rankas, tapo vokietinimo įrankiu. 1905 birželį nupirko Sieberto spaustuvė. Tada redaktoriais tapo H. Springys, M. Kakys ir kiti, paskutiniais metais H. Gelhaaras. Ėjo kartą per savaitę, 1900–1913 dukart per mėnesį, 1913–1931 triskart per savaitę, nuo 1932 dienraštis. 1896–1900 leistas priedas „Laukininkų Prietelis“, 1900 virtęs „Lietuvos Ūkininku“. Kiti priedai: Beilage zu No „Lietuwiszka Ceitunga“ (priedas vokiečių kalba), Kalėdų pridėtka, „Laukininkas“ (1929–1939), Naujausi vaizdai iš viso svieto, Priedas „Lietuwiszkos Ceitungos“, Pridėjimas prie nr. „Lietuwiszkos Ceitungos“, Pridėtka prie „Lietuwiszkos Ceitungos“; „Šventai dienai“ (Szwentai dienai. 1932–1939).

L: Kaunas D. Iš lietuvių knygos istorijos // Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 metų. V., 1986, p. 53–63.

LE

ŽE

Iliustracija: Laikraščio „Lietuviška ceitunga“ antraštė, 1878, nr. 5

Iliustracija: Laikraščio „Lietuviška ceitunga“ antraštė, 1940, nr. 229