Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ziono baIsas“

dvisavaitinis evangelikų liuteronų laikraštis, leistas 1926–1935 Klaipėdoje.

„Ziono baĨsas“, dvisavaitinis evangelikų liuteronų laikraštis, leistas 1926–1935 Klaipėdoje. Leido Klaipėdos krašto Lietuvių evangelikų sąjunga. Redaktorius Martynas Kėkštas, Jonas Pauperas, Petras Dagys. Nuo 1935 leistas pavadinimu Lietuvos evangelikų kelias.

L: Tamošiūnas J. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija 1832–1982. K., 1991.