Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltijos aidas“

visuomenės, literatūros ir kritikos laikraštis, leistas 1931–1932 Klaipėdoje du kartus per savaitę.

„Báltijos áidas“, visuomenės, literatūros ir kritikos laikraštis, leistas 1931–1932 Klaipėdoje du kartus per savaitę. Pirmasis numeris išėjo 1931 X 21. Leidėjas A. Bernotas. „Baltijos aidas“ atspindėjo Klaipėdos krašto bei kitų Lietuvos regionų įvykius, svarstė visuomeninio gyvenimo, kultūros, literatūros klausimus. Bendradarbiavo A. Barkauskas, J. Purickis, J. Romeika, A. Vitkauskas. Redaktorius J. Pocius. Spausdino spaustuvė Lituania, vėliau Rytas Klaipėdoje. Išleista 20 numerių. Nuo 1932 vasario buvo sujungtas su Žemaičių balsu ir pradėtas leisti Mūsų balsas.

ŽE