Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pagalba“

evangelikų liuteronų leidinys.

„Pagálba“, evangelikų liuteronų leidinys, ėjęs 1904–1923 Tilžėje, Priekulėje, 1923–1939 Klaipėdoje. Nuo 1905 Nr. 29 leido „Sandoros“ draugija. Spausdintas gotikiniu šriftu, nuo 1914 kai kurie straipsniai – ir lotyniškomis raidėmis. Iki 1905 Nr. 28 savaitraštis, vėliau mėnesinis žurnalas (dažnai leistas sąsiuviniais po kelis numerius). Spausdinti straipsniai religine ir pasaulietine tematika teikė nemažai žinių apie draugijas, skelbė kraštotyrinės, pažintinio turinio medžiagos. Skyrelyje Visokios žinios skelbti įvairūs pranešimai dabar svarbūs kaip krašto istorijos šaltinis. Pirmojo pasaulinio karo metais Pagalba nemokamai siuntinėta į frontą kariams lietuvininkams. Bendradarbiavo Adomas Einaras, Kristupas Lokys. Redaktoriai: Endrikis Šadagys, Vilius Gaigalaitis (Pagalbą redagavo net 35 metus), Mikelis Jurgelaitis, Mikas Preikšaitis, Martynas Purvinas. Ėjo 12 000 egz. tiražu (1906–1913), platintas Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje bei tarp užsienio lietuvių protestantų. Spausdino „Lituania“ spaustuvė Tilžėje, „Ryto“ ir „Lituania“ spaustuvės Klaipėdoje. Leido įvairius priedus.

Vytas Urbonas

Iliustracija: Priekulėje leistas krikščioniškas mėnesinis laikraštis „Pagalba“, 1931, Nr. 6