Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tarybos žinios“

biuletenis, ėjęs 1920–1921 Klaipėdoje.

„Tarýbos žnios“, biuletenis, ėjęs 1920 VII 15–1921 XII 17 Klaipėdoje. Leido Klaipėdos krašto lietuvių organizacijoms atstovaujanti taryba. Spausdintas gotikiniais rašmenimis. Lygiagrečiai spausdinti straipsniai vokiečių kalba. Išėjo 12 numerių.