Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Vokiečių žinios Lietuvoje“

mėnesinis laikraštis, 1931–1941 ėjęs Kaune, 1989–2005 – Klaipėdoje.

„Võkiečių žnios Lietuvojè“ (vok. „Deutsche Nachrichten für Litauen“), mėnesinis laikraštis, 1931–1941 ėjęs Kaune, 1989–2005 – Klaipėdoje. Leido Lietuvos vokiečių-lietuvių kultūros draugija, nuo 1994 – Klaipėdos vokiečių sąjunga. Rašė apie vokiečių kultūrą ir gyvenimą. Tekstas spausdintas lygiagrečiai lietuvių ir vokiečių kalba. Nuo 2005 tapo Oldenburge (Vokietija) leidžiamo laikraščio Memeller Dampfboot vidiniu priedu. Redaktoriai: E. Geištoraitis (1989–1992), G. Juodytė (1992–1993), B. Bružilaitė (1993–1996), S. Poškus (1997), J. Saulėnienė (1998–2005).

Iliustracija: Laikraščio „Vokiečių žinios Lietuvoje“ antraštė, 2004 m. spalio mėn. Nr. 10(161)