Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Arbeiter-Zeitung“

„Darbininkų laikraštis“, komunistinės orientacijos laikraštis, leistas 1924–1927 Klaipėdoje.

„Arbeiter-Zeitung“ („Darbininkų laikraštis“), komunistinės orientacijos laikraštis, leistas 1924–1927 Klaipėdoje vokiečių kalba. Leido Klaipėdos tarybos darbininkų frakcija. Ėjo kas savaitę. 1925 Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas įkūrė Klaipėdos krašto darbininkų partiją, kuri Arbeiter-Zeitung pradėjo leisti kas dvi savaites. Bendradarbiavo M. Jonelaitis, M. Kurmis, V. Joneikis ir kiti. Redagavo A. Moninas. Spausdino J. G. Schmidto spaustvė. Tiražas 1000 egzempliorių.

ŽE