Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsų lietuvių balsas“

žymiausias tautinio sąjūdžio laikraštis.

„Prsų lietùvių basas“, žymiausias tautinio sąjūdžio laikraštis, ėjęs 1919–1920 Tilžėje, 1920–1923 Klaipėdoje. Spausdintas gotikiniu šriftu. Leido Spaudos draugija, vėliau Ryto bendrovė. Ėjo triskart per savaitę, nuo 1920 – dienraštis. Kėlė lietuvių nacionalinius interesus, gynė lietuvių kalbą, propagavo bendradarbiavimą su Didžiąja Lietuva, rašė apie lietuvininkų papročius. Redagavo J. Ašmys, D. Balčys, Ansas Baltris, Hermanas Dugnius, Hermanas Jakužaitis, Ieva Simonaitytė, Jokūbas Stiklorius, Jurgis Strangalys, Jurgis Šaulys, Dovas Valenčius. Leido Prūsų lietuvių balso priedą ir Rytojų. Nuo 1924 I 1 vietoj jo pradėjo eiti Lietuvos keleivis.

ŽE

Iliustracija: Laikraščio „Prūsų lietuvių balsas“ antraštė, 1922 VIII 11, Nr. 185