Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prekyba ir pramonė“

Klaipėdos krašto dvisavaitinis žurnalas, ėjęs 1937 Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių kalbomis.

„Prekýba ir prãmonė“, „Handel und Industrie“, Klaipėdos krašto dvisavaitinis žurnalas, ėjęs 1937 Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių kalbomis. Leido Klaipėdos krašto Pramonės ir prekybos rūmai. Skelbė straipsnius pasaulio prekybos, užsienio rinkos, muitų sistemos, mokesčių, licencijų klausimais, spausdino ekonomikos, pramonės, politikos, kultūros gyvenimo apžvalgas. Redagavo M. Budriūnas, P. J. Gabrys, Gediminas Galvanauskas, J. Gasiūnas, A. Pakalniškis, J. Povilaitis, V. Zubovas. Spausdino „Ryto“ spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 24 numeriai.

Vytas Urbonas