Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memeler Beobachter“

„Klaipėdos apžvalgininkas“, informacijos ir ūkio dienraštis, ėjęs Klaipėdoje.

„Memeler Beobachter“ [Klaipėdos apžvalgininkas], informacijos ir ūkio dienraštis, ėjęs Klaipėdoje 1935 VII 21–1939 XII 31. Iš pradžių leido ir redagavo dr. V. Zubovas, 1936–1938 leido Ryto bendrovė, redaktorius Jonas Grigolaitis. Buvo lietuviškos pakraipos.

LE