Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Iliustracijų pateikėjai

T. I–IV

Ieva Adomavičienė-Toleikytė, Bernardas Aleknavičius, dr. Dietmar Albrecht (Ostsee-Akademie, Travemünde), Junona Almonaitienė, Vytenis Almonaitis, Aurimas Andriušis, dr. Gražina Marija Anysaitė-Slavėnienė, Jurgis Arvydas Anysas, doc. dr. Arūnė Liucija Arbušauskaitė, Irena Armonienė, prof. habil. dr. Helmutas Arnašius, dr. Vilius Ašmys, Ieva Aušraitė-Šiaudvytienė, Milda Aušrienė-Dugniūtė, Egidijus Bacevičius, Laima Bacevičiūtė, Virginija Bagdonavičienė, dr. Vaclovas Bagdonavičius, Erna Bajoraitė-Jonikienė, dr. Antanas Balašaitis, Julius Balčiauskas, Mikelis Balčius, Aldona Balsevičienė, Belinda Baltuttis, Eva Banaitytė-Koch, dr. Rasa Banaitytė-Rowell, Valerija Banienė, Gintaras Banys, dr. Kazimieras Banys, Edita Barauskienė, dr. Jörn Barfod, Vygantas Barkauskas, Vilius Bendikas, Gediminas Bendinskas, Albertas Bitinas, Romanas Borisovas, Arianė Bortkevičienė-Dagienė, Ramūnas Brakas, Steponas Bubulas, Jūratė Bučmytė, Martin Buddrus, Virginija Budrikienė, prof. habil dr. Alfredas Bumblauskas, Aldona Buntinaitė, Ramūnas Buntinas, akad. prof. habil. dr. Antanas Buračas, Liuda Burzdžiuvienė, Adolfas Bušauskas, Domas Butėnas, S. Butkus, doc. dr. Eduardas Červinskas, Danguolė Česaitytė, Dana Česnulevičiūtė, Laura Četkauskaitė, Vytautas Čigas, Milda Čiuladienė, Ina Dailidienė, Liudas Dambrauskas, Barbara Daniels, Ramutė Marija Danilovienė, Romas Delkus, Kęstutis Demerckas, dr. Gerhard Doliesen (Ost-Akademie, Lüneburg), Vilius Dompnaitis, Anna Drakšienė-Pareigytė, Laima Drazdauskaitė-Meščeriakova, Ana Dugnienė, Vytautas Dzindziliauskas, Nijolė Dzindziliauskienė, Lina Einikis, Gertrūda Fabijonavičiūtė-Savickienė, kun. Liudvikas Fetingis, Kostas Frankas, Birutė Gabrėnaitė-Šipylienė, akad. prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas, dr. Kazys Gaigalas, Elena Galdikienė, dr. Petras Gaučas, kun. Anupras Gauronskas, Daiva Gavėnytė- Kriščiūnienė, Nijolė Gelingienė, Ingrid Gendrolus, doc. dr. Jonas Genys, Erika Gerlikienė-Reinke, dr. Jurgis Gimbutas, Vidas Girskis, Martynas Vytautas Glažė, Algirdas Antanas Gliožaitis, Asta Gocentaitė, Vytautas Gocentas, Reinhald G. Grunenberg, Vytautas Gudelis, Petras Vytautas Gurevičius, Nemira Gutautienė, Kęstutis Gvalda, Rūta Inkėnaitė, Valentinas Ivinskas, Linas Julijonas Jankus, Eva Jankutė, Regina Jasudienė, Leonas Jezerskas, Kristina Jokubavičienė, Šarlota Jonaitienė-Rudytė, Hansas Jonužys, doc. dr. Eugenijus Jovaiša, Arvydas Juozaitis, doc. dr. Albertas Juška, Raimundas Kairys, Vytautas Kaltenis, Benjaminas Kaluškevičius, Birutė Kalvaitienė-Karaliūtė, vysk. kun. Jonas Kalvanas, Vytas Karaciejus, Rimantas Kareckas, Aldona Karvelytė-Preikšaitienė, Laurencija Karvovskaja, Kostas Kaukas, Lietuvos MA narys ekspertas, prof. habil. dr. Domas Kaunas, Vilius Kavaliauskas, Rūta Kavolytė-Vepštienė, Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė, Deividas Kertenis, Eva Kestenus, Viktoras Kiauka, Osvinas Kybrancas, doc. dr. Jonas Kilius, doc. dr. Dalia Kiseliūnaitė, prof. dr. Manfred Klein, prof. dr. Libertas Klimka, Kostas Klovas, Magdalena Klumbytė-Piklaps, Hans Erhardt Knobloch, Birutė Kondratavičiūtė-Ramanauskienė, Eugenijus Konstantinovas, Albertas Krajinskas, Kristijonas Kraštinaitis, Juozas Algimantas Krištopaitis, Violeta Krištopaitytė, Ona Krukytė, Ieva Krukytė-Armonaitienė, Aušra Krukytė-Lapašinskienė, Marija Krukytė, Rasa Krupavičiūtė, Saulius Kruopis, Aleksandras Kubilas, Nerija Kukauskienė, Alina Kulvietytė-Bilotienė, Romualdas Kunca, Erichas Kussau, Eva Erika Labutytė, pastorius Albertas Latužis, Laima Lemežienė, Gerhardas Lepa, Herbert Lepa, Juozas Algimantas Liesis, Ansas Lymantas, Steponas Lukoševičius, Jonas Lukšas, Marija Mačiuikienė, Erika Mačkutė, Živilė Mačkutė, Ramunė Maknytė-Kusienė, Manfred Malien, Edvardas Malinauskas, doc. dr. Jurgis Mališauskas, Ieva Masiulienė, Aloyzas Masolas, Dalia Mataitienė, Povilas Mataitis, dr. Algirdas Matulevičius, Rimantas Matulis, Margarita Matulytė, Bety Matzpreiksz, Vanda Mažeivaitė-Balčienė, akad. prof. habil. dr. Vytautas Mažiulis, Monika Melešytė, Vaclovas Mikailionis, Pranas Fricas Mikaitis, Vytautas Milašauskas, Kęstutis Milkeraitis, Stasė Mockutė, Jonas Monkevičius, kun. Reincholdas Moras, Vida Naciskaitė, Motiejus Narbutas, Vilius Naujoks, Helmut Olszak, Ona Pajedaitė, Lydija Paliokaitė-Aušrienė, Ema Paliokaitė-Valinčienė, Marija Paliokaitė, Ona Paltinaitė-Greivienė, Rūta Paplauskienė, Jonas Parakininkas, Sigita Paulauskaitė, Algis Paulikas, Remigijus Paulikas, Eduardas Peteraitis, Hansas ir Gerda Peteraičiai, Robertas Peteraitis, Viktoras Peteraitis, prof. dr. Vilius Pėteraitis, Viktoras Petraitis, doc. dr. Danutė Petrauskaitė, Vytautas Petronis, Rūta Pėžiūtė-Čigienė, Arnoldas Piklaps, prof. habil. dr. Arnoldas Piročkinas, Andrius Pleškūnas, dr. Silva Pocytė, Algimantas Polis, Aldona Povilaitytė, dr. Leonardas Poviliūnas, Rožė Pretkelytė-Gegienė, Aldona Preikšaitienė, Ervinas Prūsas, Povilas Endriejus Pukys, Kęstutis Pulokas, Janina Pupelienė, doc. dr. Vladas Pupšys, Vytas Pupšys, doc. dr. Erikas Purvinas, Rūta Purvinaitė, doc. dr. Martynas Purvinas, Marija Purvinienė, Jonas Putrius, Danguolė Račkytė, dr. Algirdas Rainys, Birutė Ramanauskienė, Irmantė Randarčikaitė, Viktoras Raševskis, Algis A. Regis, Elena Reisgytė-Urbanavičienė, Gintas Reisgys, Jurgis Reisgys, Jūratė Reisgytė, Ieva Reisgies, Dieteris Rimatas, Vytautas Rimgaila, Ignas Ruginis, Zigmantas Sabaliauskas, vysk. kun. Mindaugas Sabutis, Justinas Sajauskas, prof. habil. dr. Stanislovas Sajauskas, Jovita Saulėnienė, Otonas Serapinas, Birutė Servienė, Birutė Simonaitytė, doc dr. Regina Sinkevičienė, Normann Skadlerrak, Eugenijus Skipitis, Jokūbas Skliutauskas, Vilius Skrabas, Marija Mickutė-Skrabienė, Eva Skrudzinskas, Saulius Sodonis, Ansas Sprogys, Angelina Stakauskienė, Antanas Stanevičius, Norbertas Stankevičius, Justinas Stonys, dr. Nijolė Strakauskaitė, Albinas Stubra, Gintautas Stungurys, Laima Sūdžienė, Sigitas Šamborskis, Juozas Šarauskas, Rasa Šašytė, Irena Šernaitė-Meiklejohn, Gytis Martynas Šernas, Roza Šikšnienė, Vytautas Šilas, Zenius Šileris, doc. dr. Valdemaras Šimėnas, doc. Gediminas Šimkus, Fricas Šlenteris, dr. Jūratė Šlekonytė, Jadzė Špokaitė, Vytas Tamošiūnas, Gotfridas Tapinas, Kazys Rimtas Tarabilda, Giedrė Domicelė Tarabildaitė-Kontvainienė, Romas Tarvydas, Helmut Tschorrek, Marytė Tydecks, Martin Tydecks, Romas Tijūnėlis, doc. Wolfgang Toerner, Ieva Toleikytė-Biržienė, Jonas Trinkūnas, Vilius Algirdas Trumpjonas, Irena Tumavičiūtė, Raimondas Urbakavičius, Aramis Vaičekauskas, Petras Vaišvilas, Ema Valinčienė, Danutė Valentukevičienė, Dionizas Varkalis, Laimutė Vasiliauskaitė, Silvija Vėlavičienė, Matas Velička, Kurtas Vėlius, Ingrida Veliutė, Lutz Wenau, Edita Werner, Petras Zablockas, Bronislava Zinkevičienė, akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, Jurgis Žalkauskas, Algirdas Žemaitaitis, Eugenija Žemaitienė, Adelė Žičkuvienė, Gintautas Žilinskas, Gediminas Žulys, Silvestras Žulpa.

MLE naudojamos iliustracijos iš šių įstaigų rinkinių:

„Heide“, Šilutės vokiečių bendrija

Herderio instituto fotoarchyvas (vok. Herder-Institut e.v. Bildarchiv)

D. ir Z. Kalesninkų aukštesnioji liaudies amatų mokykla (Vilkija)

Kauno viešoji biblioteka

Kauno technologijos universiteto biblioteka

Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka

Klaipėdos Prano Domšaičio paveikslų galerija

Klaipėdos universiteto biblioteka 

Klaipėdos universiteto mokslinės bibliotekos Mažosios Lietuvos archyvas (KUMBA)

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos vokiečių bendrija

Lenkijos mokslų akademijos meno institutas (lenk. Instytut Sztuki PAN)

„Libra Memelensis“ leidykla

Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje (Kanada)

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (Lietuvos vaizdo ir garso archyvas)

Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyvas

Lietuvos istorijos institutas

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos nacionalinis muziejus

Literatūros ir meno archyvas
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos archyvas

Lidijos Meškaitytės gimtosios sodybos archyvas (Antšvenčiai, prie Smalininnkų)

Muzeum budownictwa ludowego (Olsztynekas, Lenkija, vok. Hohenstein)

Muzikos akademijos Liaudies muzikos skyriaus archyvas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Ostpreußisches Landesmuseum (Lüneburg, Vokietija)

Paminklų restauravimo instituto biblioteka 

Priekulės Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus

Rusnės etnografinė sodyba-muziejus

Rusnės Salos etnokultūros ir informacijos centras

Seimo leidykla VĮ „Valstybės žinios“

Simono Dacho namų archyvas (Klaipėda)

Šilutės melioracijos muziejus

Šilutės muziejus

Viešvilės vidurinės mokyklos muziejus

Vilniaus universiteto biblioteka

Vytauto Didžiojo karo muziejus