Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leidėjai

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS

Kanada, JAV

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS INSTITUTAS 

(nuo 2010 MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS)

Vilnius, Lietuva

 

Mažosios Lietuvos fondo valdybos pirmininkai: 

Gytis Martynas Šernas (T. 1), 

prof. dr. Jurgis Arvydas Anysas (T. 2)

Vilius Algirdas Trumpjonas (T. 3–4 )

Mažosios Lietuvos fondo valdyba:

Ieva Adomavičienė (KANADA), Ieva Andruškevičienė (JAV), prof. dr. Jurgis Arvydas Anysas (JAV), kun. dr. Valdas Aušra (JAV), Arūnas Buntinas (JAV), dr. Martynas Buntinas (JAV), Ramūnas Buntinas (JAV), vysk. Hansas Dumpys (JAV), Irena Šernaitė-Meiklejohn (KANADA), Asta Šernaitė-Šimkus (KANADA), Vilius Trumpjonas (JAV), Kurtas Vėlius (JAV), vicepirmininkas knygų rengimo reikalams prof. dr. Vilius Pėteraitis (KANADA).

 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas: 

direktorius Rimantas Kareckas, direktoriaus pavaduotojas redakciniams darbams Antanas Račis, vyriausiasis dailininkas Albertas Broga.