Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Laukininkystės laiškas Nemuno šalies“

Klaipėdos laukininkystės kamaros dvisavaitinis leidinys, ėjęs 1921–1922 Klaipėdoje.

„Laukininkỹstės láiškas Nẽmuno šaliẽs“, Klaipėdos laukininkystės kamaros dvisavaitinis leidinys, ėjęs 1921–1922 Klaipėdoje. Spausdintas lietuvių ir vokiečių kalbomis gotikiniu šriftu. Atsakingasis redaktorius dr. Linteris. Spausdino Friedricho Wilhelmo Sieberto spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 31 numeris.

Vytas Urbonas