Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Darbininkų balsas“, 2

Klaipėdos krašto lietuvių darbininkų nepriklausomos minties savaitraštis, 1931–1939 ėjęs Klaipėdoje.

„Darbiniñkų basas“ 2, Klaipėdos krašto lietuvių darbininkų nepriklausomos minties savaitraštis, 1931–1939 ėjęs Klaipėdoje. Leido Klaipėdos krašto darbininkų, amatininkų ir mažažemių susivienijimo centro valdyba. Darbininkų balsas informavo apie visuomeninių organizacijų veiklą, darbininkų darbo sąlygas, kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykius Klaipėdos krašte. Darbininkų balsas turėjo jaunimui skirtą puslapį Kultūros židinys. Redagavo Petras Gintalas, J. Jackevičius, V. Šukys. Spausdino „Ryto“ spaustuvė Klaipėdoje.

ŽE