Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Klaipėdos garsas“

Klaipėdos krašto šaulių laikraštis, leistas 1926–1927 Klaipėdoje.

„Klapėdos gasas“, Klaipėdos krašto šaulių laikraštis, leistas 1926–1927 Klaipėdoje. Ėjo kartą per savaitę, nuo 1927 II 10 – triskart. Leido Klaipėdos krašto šaulių valdyba. Laikraštis informavo apie svarbiausius Lietuvos ir užsienio įvykius, svarstė Lietuvos ekonomikos, politikos klausimus, rašė apie šaulių sąjungos veiklą. Bendradarbiavo P. Leonas, S. Lipnickas, M. Šalčius, A. Vaičiūnas, A. Žmuidzinavičius ir kiti. Atsakomieji redaktoriai: V. Augustaitis, Jurgis Brūvelaitis. Spausdino spaustuvė Lituania Klaipėdoje. Išėjo 168 numeriai. Leido priedą.

ŽE