Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memel-Zeitung“

„Klaipėdos laikraštis“, laikraštis, leistas 1924–1925 Klaipėdoje.

„Memel-Zeitung“ [„Klaipėdos laikraštis“], laikraštis, leistas 1924–25 Klaipėdoje. Iš pradžių dienraštis, vėliau ėjo 3 kartus per savaitę. Redagavo Jurgis Šaulys, 1925 pabaigoje – Viktoras Gailius. Leido „Ryto“ bendrovė. Žymūs bendradarbiai: Vilius Gaigalaitis, Jonas Vanagaitis, Jokūbas Stiklorius, Jonas Grigolaitis.

LE