Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Klaipėdos krašto valdžios žinios“

„Amtsblatt des Memelgebietes“, oficialus Direktorijos leidinys, ėjęs 1920–1939 Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių kalbomis.

„Klapėdos krãšto valdžiõs žnios“ („Amtsblatt des Memelgebietes“), skelbimo organas visoms Klaipėdos krašto įstaigoms, leistas 1920–1939 Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių kalbomis gotišku, nuo 1936 – lotynišku šriftu. Leido Klaipėdos krašto Direktorija. Iš pradžių ėjo 4 kartus per mėnesį, nuo 1921 – 3 kartus per savaitę. Redagavo Direktorijos atstovai. Spausdino F. Hennigo ir Lituania spaustuvės Klaipėdoje. Išleido priedus Klaipėdos krašto administracinio teismo sprendimai, Klaipėdos krašto savivaldybių rinkimų įstatymai.

ŽE

Iliustracija: Klaipėdos krašto laikraštis lietuvių kalba „Klaipėdos krašto valdžios žinios“, 1923