Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Klaipėdos sargas“

Klaipėdos krašto šaulių savaitinis laikraštis, leistas 1924 Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių kalbomis.

„Klapėdos sárgas“, Klaipėdos krašto šaulių savaitinis laikraštis, leistas 1924 Klaipėdoje lietuvių ir vokiečių kalbomis gotišku šriftu. Pirmas numeris išėjo 1924 III 1. Leido Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos skyrius, nuo 1924 IV 19 (nr. 6) – Klaipėdos krašto gynimo sąjunga, raginusi ginti lietuvybę krašte. Redagavo Jurgis Brūvelaitis, vėliau M. Peledytė (nuo balandžio 19). Spausdino spaustuvė Lituania. Paskutinis (11-asis) numeris išspausdintas lotynišku šriftu.

ŽE