Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kibirkštis“

lietuvių žurnalas, leistas 1921–1922 Klaipėdoje.

„Kibirkšts“, lietuvių žurnalas, leistas 1921–1922 Klaipėdoje. Kibirkštis ėjo kartą per mėnesį vietoj jaunimo laikraščio „Darželis“. Nagrinėjo jaunimo klausimus, informavo apie svarbiausius Klaipėdos krašto įvykius, spausdino žinias ir iš kitų Lietuvos vietovių. Leido ir redagavo Martynas Glažė. Spausdino Ryto spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 2 numeriai.

ŽE