Mažosios Lietuvos
enciklopedija

redaktoriai

tekstų taisytojai, leidinių vadovai.

redãktoriai, tekstų taisytojai, leidinių vadovai. Pirmaisiais Mažosios Lietuvos lietuviškų leidinių redaktoriais laikytini religinių raštų taisytojai (korektoriai). Prie Bretkūno Biblijos ir Bretkūno Postilės taisymo nemažai prisidėjo Danielius Gaidys. Zacharijus Blotnas jaunesnysis, Aleksandras Rodūnionis jaunesnysis, Johannas Höpneris ir kiti koregavo Jono Bretkūno raštus. Zacharijus Blotnas jaunesnysis redagavo J. Bretkūno verstas psalmes. Danielius Kleinas dalyvavo redaguojant Bibliją, pagal savo mokymą normino kalbą, tobulino giesmių eilėdarą. Pirmojo lietuviško periodinio leidinio redaktorius buvo Natanelis Frydrichas Ostermejeris, 1823 ir 1824 išleidęs Nusidavimus Dievo karalystėje. 1832–1867 Johannas Ferdinandas Kelkis vyresnysis redagavo periodinį leidinį Nusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų, o 1875–1877 naują religinį leidinį Pasiuntinystės laiškelis. Frydrichas Kuršaitis redagavo 1848–1880 savaitraštį „Keleiwis isz Karaliaucziaus Broliams Lietuwininkams Žines parnesząs“, 1870–1880 laikraštį Nusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą…, nuo 1883 V 18 Johannas Ferdinandas Kelkis jaunesnysis – Naująjį keleivį, pakeitusį „Tilžės keleivį“. Mažosios Lietuvos pirmąjį lietuvišką kalendorių „Prūsiškos kalendros“ 1846–1879 redagavo Erdmonas Šesnakas, Jurgis Meškaitis, Kristupas Kūmutaitis. Kristupas Kybelka 1884–1886 redagavo „Lietuvišką politišką laikraštį“ (nuo 1886 pavadinimu „Žiūronas“). XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje ėjo daug religinės periodikos; ją redagavo Mikelis Kybelka, Dovas Kalvaitis, Mikelis Šilokas, Kristupas Kukaitis ir kiti. Laikraštį „Lietuviška ceitunga“ 1878–1894 redagavo Martynas Šernius. Vydūnas leido ir redagavo periodinius leidinius Šaltinis, Jaunimas. Enzys Jagomastas, Martynas Jankus kalendras, laikraščius. Mažosios Lietuvos lietuviški spaudiniai daugeliu atveju skleidė tautines idėjas, gaivino lietuvybę, skatino grožinę kūrybą; dažniausiai leidinio pobūdis priklausė nuo redaktoriaus pažiūrų ir tikslų.

Dar skaitykite: Klaipėdos krašto periodika, periodika, periodikos sąrašas

Iliustracija: Johanno Ferdinando Kelkio redaguotas kalendorius „Krikščioniškos kalendros“, 1876 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Martyno Jankaus redaguotas kalendorius „Evangeliškos kalendros“, 1899 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Martyno Liudviko Rėzos išversta Dovydo giesmė, ataisyta Gottfriedo Ostermeyerio, 1797 / Iš Liucijos Citavičiūtės knygos „Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras“, 2004

Iliustracija: Viliaus Gaigalaičio redaguoto „Sandoros“ draugijos mėnraščio „Pagalba“ straipsnių rinkinio „Lietuvos nusidavimai...“ viršelis, 1912 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Vydūno leisto mėnesinio žurnalo „Jaunimas“ 1912 m. gruodžio mėnesio viršelis / Iš MLEA