Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsiškos kalendros“

pirmasis Mažosios Lietuvos lietuviškas kalendorius, ėjęs 1846–1879.

„Prsiškos kaleñdros“, pirmasis Mažosios Lietuvos lietuviškas kalendorius, ėjęs 1846–1879. Leido 1846–1864 Friedricho W. Horcho spaustuvė, 1865 – vaistininkas Johannas Axtas, 1866–1868 – Friedricho Sieberto spaustuvė (visi Klaipėdoje), 1869–1879 – Reylaenderio spaustuvė (Tilžėje). Jį sudarė ir redagavo mokytojai: Erdmonas Šesnakas (1846–1862), Jonas Urbonas (1863–1869), Jurgis Meškaitis (1870–1875) ir Kristupas Kūmutaitis (1876–1879). Tai buvo populiarus praktinis kaimiečių žinynas ir literatūros almanachas. Iš pradžių daugiausia spausdino verstą medžiagą iš vokiškų kalendorių. Paskelbė gyvulininkystės, žemės ūkio, gamtos mokslų populiarinimo straipsnių, Prūsijos istorijos apybraižą (rašyta ir apie Mažąją Lietuvą), reguliariai skelbė Kristijono Donelaičio, kalendoriaus redaktoriaus kūrinius; straipsnis Apie knygų drukavojimą (1861) – viena pirmųjų spausdintų knygotyros medžiagų lietuvių kalba. Nuo 1880 „Prūsiškas kalendras“ pakeitė Lietuviškos kalendros.

Dar skaitykite: lietuviški kalendoriai, kalendros.

Domas Kaunas

Iliustracija: Kalendoriaus „Prūsißkos Kalendros ant Meto 1847“ viršelis