Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Kūmutaitis

lietuvių mokytojas, spaudos darbuotojas.

Kūmutáitis Kristupas, lietuvių mokytojas, spaudos darbuotojas. Gyveno Didžiuosiuose Kakšiuose (Ragainės apskrityje). Manoma, kad čia dirbo 1850–1880. Baigė Karalienės mokytojų seminariją. Nuo 1876 iki pabaigos Kūmutaitis sudarinėjo ir redagavo pirmąjį Mažosios Lietuvos lietuvišką kalendorių Prūsiškos kalendros. 1852 pas Kūmutaitį atvyko Augustas Schleicheris (1821–1868), nusprendęs išmokti gyvos lietuvių kalbos. Čia jis rengė spaudai Kristijono Donelaičio kūrybą. Rengiamus spaudai tekstus jis su Kūmutaičiu ir mokytoju Jurgiu Meškaičiu skaitė balsu. 1857 Prahoje A. Schleicherio išleistoje chrestomatijoje Litauisches Lesebuch und Glossar [Lietuvių kalbos skaitiniai ir žodynas] paskelbta ir Kūmutaičio pateikta pasaka. Kūmutaitis šiai knygai sudarė priežodžių skyrių, pateikė daug užrašytos tautosakos. A. Schleicheris Mažojoje Lietuvoje rinkdamas medžiagą knygai Litauische Grammatik, 1856 [Lietuvių kalbos gramatika], su Kūmutaičiu daug konsultavosi.

L: Kaunas D. Donelaičio žemės knygiai. V., 1993, p. 95; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 308, 341; Šilas V., Sambora H. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje. V., 1990, p. 273–274.