Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Šernius

Martynas Szernius, Szernus, XIX–XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas, knygininkas, periodinės spaudos darbuotojas.

Šenius Martynas, Szernus, Szernius 1849 XI 10Voveriškiuose (Klaipėdos aps.) 1908 IV 14Cintjoniškiuose (prie Šilutės), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas, knygininkas, periodinės spaudos darbuotojas. Apie 1856–1863 mokėsi Rokų pradinėje mokykloje, 2 metus – pas privatų mokytoją, nuo 1865 – raidžių rinkėjo profesijos Priekulės spaustuvėje. Atitarnavęs Prūsijos kariuomenėje, 1873–1874 dirbo Heinricho Posto spaustuvėje Tilžėje, nuo 1875 Heinricho Holzo spaustuvėje, 1879–1894 buvo jos dalininkas (Holzo ir Šerniaus spaustuvė). Kartu su Holzu išspausdino 76 knygas lietuvių kalba. Spaustuvę pardavus Hermannui Wilhelmui Siebertui, joje dirbo raidžių rinkėju, redaktoriumi. 1897 tapo laikraščio „Memeler Allgemeine Zeitung“ leidyklos Klaipėdoje dalininku. 1898 prekiavo knygomis. 1878–1904 redagavo „Lietuvišką ceitungą“, 1877–1894 sudarė ir redagavo kalendorių Lietuviškos kalendros. Iš vokiečių kalbos išvertė 17 protestantiškų brošiūrų. Lietuvių spaudos lotyniškomis raidėmis draudimo laikotarpiu bendradarbiavo su Didžiosios Lietuvos nelegalių knygų leidėjais. Kartu su kitais 1883 įkūrė žurnalą „Aušra“, jį rėmė finansiškai, veikė draugijose „Birutė“, Lietuvių literatūros draugija, Prūsų lietuvininkų susivienijimas (Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose), šių organizacijų bibliotekoms aukojo knygų. 1881 Šerniaus iniciatyva sukviestame Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjų pasitarime, vėliau spaudoje kelta glaudaus bendradarbiavimo su Didžiąja Lietuva idėja. Nuo 1899 Klaipėdos apskrities Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės skyriaus sekretorius. Skatino Mažosios Lietuvos lietuvius rinkti savo atstovus į Vokietijos Reichstagą, Prūsijos landtagą, ginti lietuvių kalbą mokyklose. Už Mažosios Lietuvos lietuvių tautinės-kultūrinės veiklos skatinimą ir ryšius su Didžiosios Lietuvos draudžiamosios spaudos darbuotojais Vokietijos valdžios persekiotas. Sunkiai susirgęs, 1904 iš darbo ir visuomeninės veiklos pasitraukė.

Domas Kaunas

Iliustracija: Martynas Šernius / Iš Domo Kauno knygos „Iš lietuvių knygos istorijos“, 1986

Iliustracija: Holzo ir Šerniaus spaustuvės 1883 metų leidinys „Jaunasis Robinzonas“ / Iš Domo Kauno knygos „Iš lietuvių knygos istorijos“, 1986