Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Zacharijus Blotnas jaunesnysis

Blothno, Zacharijus Blotnas jaunesnysis, kunigas, XVII a. lietuvių raštijos veikėjas.

Blótnas Zacharijus jaunesnysis, Blothno apie 1577Tilžėje 1629 ten pat, kunigas, lietuvių raštijos veikėjas. Zacharijaus Blotno vyresniojo sūnus. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, kunigavo Viešvilėje, Piktupėnuose, nuo 1614 Tilžėje. Buvo vienas iš Jono Bretkūno verstų psalmių Psalteras Dowydo redaktorių. Davė pradžią Mažosios Lietuvos rašomajai kalbai vakarų aukštaičių tarmės pagrindu. Psalmes 1625 išleido Jonas Rėza.

Dainora Pociūtė

Zigmas Zinkevičius