Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Žiūronas“

savaitraštis, ėjęs 1884–1886.

„Žiūrõnas“, 1884 I–1886 XII ėjęs savaitraštis. Iki 1885 (nr. 51) vadinosi Lietuviškas polytiškas laikraštis. Iš pradžių leistas Ragainėje, nuo nr. 16 – Karaliaučiuje. Leido ir redagavo K. Kibelka. Iš viso išėjo 140 numerių.

L: Žurnalistikos enciklopedija. V., 1997

Iliustracija: Savaitraščio „Žiūronas“ 1886 XII 30 antraštė / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1962, Nr. 3