Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Natanelis Frydrichas Ostermejeris

Natanel Friedrich Ostermeyer, XVIII–XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, vertėjas, raštijos darbuotojas.

Òstermejeris Natanelis Frydrichas (Natanel Friedrich Ostermeyer) 1784 IV 8Viliūnuose (Pilkalnio aps.) 1846 VIII 24Būdviečiuose (Ragainės aps.), evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, vertėjas, raštijos darbuotojas. Gotfrydo Ostermejerio vaikaitis. 1801 įsimatrikuliavo į Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultetą. Išlaikęs egzaminus, 1804 gavo teisę sakyti pamokslus, mokytojavo Karaliaučiuje. 1805 baigė Karaliaučiaus universitetą, dirbo privačiu mokytoju Elbinge, 1806–1807 – precentoriumi Kintuose, 1807–1815 – Kretingalėje. 1815 VIII 8 ordinuotas kunigu, paskirtas į Kalnininkus, 1827 perkeltas į Būdviečius. Vertė religinę literatūrą, giesmes. Parengė dalį vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (U raidę). 1823 Tilžėje pradėjo leisti pirmąjį lietuvišką periodinį leidinį „Nusidavimai Dievo karalystėje“. Išėjo 2 jo numeriai (1823 ir 1824; jų neišliko). Jame buvo skelbiama informacija apie evangelikų misijų veiklą Afrikoje ir Azijoje. Tokia veikla tuomet Prūsijoje buvo labai domimasi. Šis leidinys laikytinas lietuvių periodinės spaudos užuomazga. 1832 leidinį atnaujino Johannas Ferdinandas Kelkis šiek tiek pakeistu pavadinimu.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 2. Čikaga, 1963 / Vilnius, 1990, p. 391–393; Biržiška V. Seniausis lietuviškas laikraštis ir jo redaktorius N.P.Ostermejeris // Svečias. 1959, nr. 4; Petkevičiūtė D. N. Ostermejeris ir pirmasis lietuviškas laikraštis // Mokslas ir gyvenimas. 1984, nr. 8, p. 29.

Zigmas Zinkevičius

MLFA