Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Kybelka

Mikelis Kibelka, XIX–XX a. religinės raštijos darbuotojas, sakytojas, ilgametis Senojo surinkimo vadovas, politikas.

Kybélka Mikelis, Kibelka 1837Svencelėje (Klaipėdos aps.) 1906 VII 6Panjesuose (Priekulės par.), religinės raštijos darbuotojas, sakytojas, ilgametis Senojo surinkimo vadovas, politikas. Mokėsi Priekulėje ir Klaipėdoje. Prie lietuvių tautinio sąjūdžio neprisidėjo. Eiliavo lietuviškas giesmes. Su Verdainės superintendentu T. G. Strucku peržiūrėjo ir 1896 parengė spaudai evangelikų liuteronų oficialų giesmyną Pagerintos Giesmju Knygos... (išspausdintas 1897 Karaliaučiuje). 1900–1906 redagavo ir leido misijų reikalams skirtą mėnraštį Pasiuntinystės laiszkelis, arba Bitelė ant Pasiuntinystės lauko. Johanno Gossnerio ir Hermanno Wangemanno liuteronų misijoms remti kasmet surinkdavo dideles (iki 40 00 markių) pinigų sumas. Buvo vokiečių konservatorių šalininkas, surinkimuose nukrypdavo ir į politiką. Kybelkai mirus į laidotuves susirinko 1000 žmonių, pamokslus sakė Tilžės superintendentas E. Thielas ir Vilius Gaigalaitis. Ant jo kapo pastatytas senųjų lietuvininkų kryžius.

Albertas Juška

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Mikelis Kybelka. Paveikslas-portretas, spausdintas Berlyne, 1906 / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Sakytojo Mikelio Kybelkos rašyto laiško faksimilė / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1988, nr. 78