Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Danielius Gaidys

Gallus, XVII a. kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas.

Gaidỹs Danielius, lot. Gallus apie 1602-1607Laukiškoje (Labguvos aps.), kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Kilmė neaiški. Dar prieš 1579 buvo Laukiškos klebonas, ten dirbo iki mirties. Koregavo Jono Bretkūno Postilę ir Bibliją. Labguvoje išverstose Bretkūno Biblijos dalyse jo pataisymų net per 1000 – dvigubai daugiau negu visų kitų taisytojų kartu paėmus.

Zigmas Zinkevičius