Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Kybelka

XIX a. visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.

Kybélka Kristupas prieš 1850 po 1888, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Raidžių rinkėjo amato išmoko apie 1865–1870 Priekulėje, Franzo Schroderio spaustuvės poligrafijos mokykloje. Iki 1878 gyveno Tilžėje, dirbo spaustuvininko Christopho Posto įmonėje. Sutaupęs pinigų, su kompanionu J. Albanu Ragainėje 1880 įsirengė nuosavą spaustuvę su knygynėliu. Per 4 veiklos metus išleido 3 lietuviškas knygas, kalendorius, spausdino Adomo Einaro redaguojamą „Keleivį“ (1883), Didžiosios Lietuvos tautinio atgimimo laikraštį „Aušrą“ (1883, nr. 1–5), „Lietuvišką polytišką laikraštį“ (1884). Spaustuvę pardavęs, 1884–1886 Ragainėje, vėliau Karaliaučiuje redagavo pastarąjį laikraštį (nuo 1886 pavadintą „Žiūronas“). Eiliavo giesmes, viena jų (2 puslapių) Kilk, pakilk traukt į linksmybę išspausdinta apie 1880 Tilžėje; išvertė Pridėjimą prie Franko Mišių knygų iš Armso Mišių Knygų (šis 63 puslapių priedas nuo 1878 dėtas į visus vėlesnius leidimus). 1884 organizavo rinkimų kampaniją, kad į Vokietijos reichstagą būtų išrinktas lietuvininkų kandidatas. Susirašinėjo su Jonu Basanavičiumi, filologu, etnografu Eduardu Volteriu. Pastarajam siuntinėjo žinias apie Mažosios Lietuvos raštiją, kultūrą bei visuomeninį gyvenimą.

Dar skaitykite Albano ir Kybelkos spaustuvė.

Albertas Juška