Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Meškaitis

Meschkat, Meszkatis, XIX a. Mažosios Lietuvos rašytojas, vertėjas, kalendorių rengėjas.

Meškáitis Jurgis (pasirašinėjo Meschkat, Meszkatis) 1801 IV 11Kaukaruose (Įsruties aps., Pelininkų vlsč.) 1876 I 1Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos rašytojas, vertėjas, kalendorių rengėjas. 1808 mirė tėvas. Apie 1823 baigė Karalienės mokytojų seminariją. Mokytojavo Aukštutiniuose Eisuliuose. 1872 išėjęs į pensiją persikėlė į Ragainę, po metų – į Klaipėdą. Talkino Georgui Heinrichui Ferdinandui Nesselmannui, rašančiam lietuvių kalbos žodyną ir Peteriui Bohlenui. Pirmojo lietuviško kalendoriaus Prūsiškos kalendros vienas redaktorių. Rengė Mažas Rytų ir Vakarų Prūsų kalendras (1852–1859), Lietuviškas kalendras (1871–1872). Iš vokiečių kalbos išvertė apie 30 knygų, tarp jų kunigo Johanno Friedricho Starcko maldaknyges Kasdieniškos rankų knygos… ir Kasdieniškos maldų knygelės… (abi 1868), Nusidawimus szwento Raszto (1851), Apie Girtuklystes dywina Nauda (1866). 1877 išleido atskirą blaivybės knygelę. Išleido ir savo originalių kūrinių. Paliko didelio giesmyno (971 giesmė) rankraštį. Klaipėdoje sekmadieniais pardavinėjo religinę literatūrą.

L: Biržiška V. Aleksandrynas. 3. Čikaga, 1965 / V., 1990, p. 120–122; Kaunas D. Donelaičio žemės knygiai. V., 1993, p. 93–94, 97–98; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1997, p. 308, 337, 397; LE.

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Jurgio Meškaičio išverstos J. F. Starcko maldaknygės „Kasdieniškos rankų knygos...“ atvartas, Tilžė, 1968 / Iš Helmuto Arnašiaus rinkinio

Iliustracija: Pirmas automobilis Tilžėje prie namo, kuriame gyveno Jurgis Meškaitis XIX a. pabaiga / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio