Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erdmonas Šesnakas

XIX a. Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos darbuotojas, pedagogas.

Šesnakas Erdmonas apie 1797Gastose? 1864 V 17Tilžėje, Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos darbuotojas, pedagogas. Manoma, baigė Karalienės mokytojų seminariją. Nuo 1813 mokytojavo Gastose, nuo 1822 Tilžėje. XIX a. I pusėje vadovavo privatiems lietuvių kalbos kursams. 1846–1862 sudarinėjo ir redagavo pirmąjį Mažosios Lietuvos lietuvių kalendorių Prūsiškos kalendros (leistas iki 1880). Skleidė mokslo žinias, populiarino grožinę literatūrą, ypač Kristijono Donelaičio kūrybą. Prūsiškose kalendrose ant meto 1862 (1861) įdėta pirmoji publikacija apie lietuvių spaudos istoriją Apie knygų drukavojimą. Iš vokiečių kalbos išvertė ir sudarė maldų rinkinį Gyvasties medis (1846), protestantų didaktinių skaitinių knygą Reikmenų pagalbos knygelės (1848), 1847 Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo IV Berlyno seime pasakytą kalbą Nauji įstatymų davadai (1848). Kartu su J. F. Weidtu išvertė vokiečių pedagogo Augusto Eduardo Preusso biblinius skaitymus Nusidavimai Švento rašto (1855). Redagavo Jono Urbono verstus evangelikų didaktinius pasakojimus Krikščioniškas vadas (išleisti apie 1840–1852). Kai kurie autoriai Šesnakui priskiria nežinomo turinio leidinį Širdies mačius (leidinys nerastas).

L: Biržiška V. Aleksandrynas 3. Čikaga, 1965; V., 1990.

Domas Kaunas

Zigmas Zinkevičius