Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannas Ferdinandas Kelkis jaunesnysis

Johann Ferdinand Kelch, XIX a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, mokytojas.

Kélkis Johannas Ferdinandas jaunesnysis (vok. Johann Ferdinand Kelch) 1836Įsėje, Pakalnės aps. po 1886, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, mokytojas. Galbūt J. F. Kelkio vyresniojo sūnus. 1857 baigė Karalienės mokytojų seminariją. Mokytojavo Įsėje, po to Lujos kaime (Pakalnės aps.). Reiškėsi periodinėje spaudoje apie 1871–1883. Tilžėje leistų Lietuwišku kalendrų šaltmetui 1884 (1883) sudarytojas, 1883 laikraščio „Naujasis keleivis“ (nuo nr. 19 „Tilžės keleivis“) redaktorius. Prūsijos valdžios įsako lietuvininkams žvejams Naujas žwejos dawadas ant Kuršiškų marių (1845) vertėjas. Išleido Naujos karo giesmes iš prancuzu karo 1870 bey 1871 (Priekulėje, 1871). Išvertė iš vokiečių kalbos Martins Lutērus Wyrs nů Diewo sustas (54 p., atspausdinta iš Tilžės keleiwjo, 1883, nr. 23–33) minint M. Liuterio 400-ąsias gimimo metines.

Algirdas Žemaitaitis