Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviškas Politiškas Laikraštis“

„Lietuwiszkas Polytiszkas Laikrasztis“, savaitraštis, ėjęs nuo 1884 sausio iki 1886 gruodžio Ragainėje, Karaliaučiuje.

„Lietùviškas Poltiškas Lakraštis“, „Lietuwiszkas Polytiszkas Laikrasztis“, savaitraštis, ėjęs nuo 1884 sausio iki 1886 gruodžio Ragainėje, Karaliaučiuje. 1885 nuo 51 numerio pasivadino „Žiūronu“. Atstovavo liberalų partijai, gynė lietuvių reikalus. Laikraštyje rašė dr. Jonas Basanavičius, J. A. Vištelis, šlovino lietuvių praeitį. Dalį medžiagos perspausdindavo iš „Aušros“. Redaktorius Kristupas Kibelka. 4 puslapių leidinys spausdintas gotišku šriftu. Išėjo 140 numerių.

L: A.(Bruožis) Klaipėdiškis. Prūsų lietuvių laikraščiai. 1914.