Mažosios Lietuvos
enciklopedija

muzikos spauda

XIX–XX a. I pusės periodiniai leidiniai, skirti muzikos reikalams.

mùzikos spaudà. XIX–XX a. I pusėje Mažosios Lietuvos periodiniuose leidiniuose nemažai dėmesio skirta ir muzikos reikalams, muzikinio ugdymo problemoms, lietuvių tautosakai, lietuvių liaudies dainai, giesmei, kultūrinių, muzikinių (chorinių) draugijų veiklai. Dažnai spausdinti raginamai rinkti lietuvių folklorą, ginti lietuvių kalbą, populiarinti lietuvišką dainą, giesmę. Kai kurie periodiniai leidiniai spausdindavo liaudies bei originalių dainų (solo ir chorinių) giesmių natas. Muzikos klausimais buvo rašoma šiuose leidiniuose: „Altpreussische Monatsschrift“ (1864–1922, Karaliaučius), „Keleivis“ (1849–1910, Tilžė, Klaipėda), „Lietuviška ceitunga“ (1877–1939, Klaipėda), „Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft“ (1880–1912, Tilžė), „Nemuno sargas“ (1884–1887, Ragainė, Tilžė), „Varpas“ (1889–1905, Ragainė, Tilžė), „Tėvynės sargas“ (1896–1904, Tilžė), Žinyčia (1900–1902, Tilžė), „Naujienos“ (1901–1902, Tilžė), „Pagalba“ (1904–1939, Tilžė), „Šaltinis“ (1905–1910, Tilžė), „Birutė“ (1909–1913, Tilžė, 1920, Klaipėda), „Jaunimas“ (1911–1914, Tilžė), „Darželis“ (1920–1921, Klaipėda), „Rytojus“ (1920–1922, Tilžė), „Darbymetis“ (1921–1925, Tilžė), „Klaipėdos žinios“ (1924–1926, Klaipėda), „Muzikos menas“ (1924, Klaipėda), „Muzika“ (1925, Klaipėda), „Klaipėdos garsas“ (1926–1927, Klaipėda), „Muzikos atžalos“ (1928, 1 nr., Klaipėda), „Memeler Beobachter“ (1935–1939, Klaipėda), „Pajūris“ (1936–37, Klaipėda), „Vakarai“ (1936–1939, Klaipėda).

Daiva Kšanienė