Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Rytojus“

laikraštis, ėjęs 1920–1922 Tilžėje.

„Rytójus“, laikraštis, ėjęs 1920–1922 Tilžėje gotišku šriftu. Leido Spaudos draugija kartą per savaitę. Rašė apie Lietuvos ir pasaulio įvykius, svarstė lietuvybės išsaugojimo problemas, Klaipėdos krašto socialinius, švietimo ir kultūros klausimus, persispausdindavo straipsnius iš Lietuvos periodikos. Redagavo Ansas Baltris jaunesnysis. Spausdino Pawlowskio spaustuvė Tilžėje. Leido priedą jaunimui „Darželis“.

ŽE

Iliustracija: Laikraščio „Rytojus“ 1921 metų Nr. 24 antraštė / Iš MLEA