Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Niamuno Sargas broliams Lietuwininkams Žines pranesząs“

savaitraštis, ėjęs Ragainėje ir Tilžėje.

„Niamuno Sargas broliams Lietuwininkams Žines pranesząs“, savaitraštis. Pradėjo eiti Ragainėje 1884 IX 26, leido J. Siebertas. 1886–1887 Tilžėje leido Jurgis Mikšas. Išlaikė lietuvišką tautinę kryptį. Perspausdindavo straipsnius iš „Aušros“ ir kitų leidinių. Buvo artimas liberalams.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Savaitraščio „Niamuno sargas“ antraštė, 1885, Nr. 2 / Iš Domo Kauno knygos „Aušrininkas“, 1996

Iliustracija: Savaitraštyje „Niamuno sargas“ 1886 IV 29 išspausdintas Klaipėdos miesto piešinys / Iš Domo Kauno knygos „Aušrininkas“, 1996